બ્રહ્મ સુત્ર – વડોદરા (ચાલો અભિગમ બદલીએ) Masonic Hall, VADODARA

Side A –

@Begin. વ્યાસજીનો પહેલો સમન્વાધ્યાય, ભય સ્થાનો. વિરોધાભાષ અને ઉદાહરણો. @15.00Min. આમેરિકામાં અકસ્માત વિશે. @18.00Min. ગીતાના સ્લોકો પરસ્પર ટકરાય છે. ટકરાતાં વાક્યોનો સમન્વય કરવો એનું નામ છે શાસ્ત્ર પરિશિલન. @20.50Min. જગત કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું? બ્રહ્મસુત્ર અને ઉપનિષદમાં જે સૃષ્ટિનો ક્રમ છે તે પુરાણો કરતાં જુદોજ છે. સૃષ્ટિની પૌરાણિક રચના કોઇ અમેરિકન, ધોળિયાને કે તમારા પોતાના બાળકને ન સમજાવી શકાય પરંતુ બ્રહ્મસુત્રની ઉત્પત્તિને સમજાવી શકાય. @24.00Min. ડાર્વિનનો કેસ અને કોર્ટનો ચુકાદો. @29.00Min. ભગવાન સંબંધી સ્પષ્ટતા-ભગવાન એકજ છે તો કોઇ મોટો નથી કે કોઇ નાનો નથી. @30.20Min. એક ઘટેલી ઘટના, બુદ્ધના સમયની ઘટના. @39.00Min. બીજો અવિરોધાધ્યાય, વિરોધ વિનાનું ચિંતન રીફાઇન્ ન થઇ શકે. @44.50Min. ચિંતનના પ્રકાર.

Side B –

@Begin. પરમાણુંઓનું છેવટનું રુપ સત્વ, રજ અને તમ એમ ત્રણ ગુણો વાળી પ્રકૃતિ છે. બ્રહ્માંડોની રચના પ્રકૃતિમાંથી થઇ છે, એનું પૌરાણિક રુપ છે શિવ અને પાર્વતિ. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એ ત્રણે પૌરાણિક દેવો છે, વૈદિક નથી.એમાંથી એક્બીજામાં મેળવીને ૯ રુપો થયા તે નવદુર્ગા. જ્યારે બ્રહ્માંડોની રચના કરવાની હોય અને ત્યારે પરમાણુંઓનું જે સંયોજન કરે તેનું નામ પર્મેશ્વર. @6.00Min. ચિંતનના ત્રણ પ્રકાર, ગ્રંથ બદ્ધ, વ્યક્તિ બદ્ધ અને મુક્ત ચિંતન. દેશના સુધારકોમાં મોટે ભાગે બ્રહ્મણો થયા, કેમ? યુરોપનો પ્રવાસ, માઇકલ એંજલો, ગેલિલિયો વિશે. @13.30Min.બુધ્ધ અને મહાવીરનું ચિંતન. ગતિશીલ જગત, ઉદાહરણો. જગત અને સત્ય બન્ને સાથે ચાલતા હોય છે. @24.40Min. નાસ્તિકોની સભા. યુરોપનું ચિંતન પ્રયોગશાળામાં ગયું એટલે મુક્ત થયું. @34.30Min. ભારતનું સુખદ્રોહી ચિંતન. @35.50Min. નરસિંહ મહેતાના ભજનો – ભૂતળ ભક્તિ પદારથ મોટું, અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ – શ્રી આશિત દેસાઈ વિગેરે.