[ સ્વામીજી પોતે ગાંધી પ્રેમી છે, ગાંધીવાદી નથી. ગાંધીજી સાથે ઘણી બાબતોમાં તેમને મતભેદો છે છતાં તેઓ એવું માને છે કે “પૂર્ણ આધ્યાત્મિકતાનું સાચું પ્રતિક કોઇનામાં, આજ સુધીમાં મને દેખાયું હોય તો તે છે મહાત્મા ગાંધીજી.”  ગાંધીજી સાથે કોઇનો ગમે તેટલો મતભેદ હોય,  પરંતુ આ એક સાચો માણસ હતો. તે ઢોંગી, આડંબરી કે પાખંડી ન હતો. ગાંધી જયંતી નિમિતે માણીએ સ્વામીજીના ગાંધીજી વિશેના પ્રવચનો. ]

ગાંધી અને સરદાર –  ગંગાધરા – હિંદુ-મુસ્લિમ સભા

listen – Side A

@Begin. આપણે ગુલામ કેમ થયા? આઝાદ કેમ થયા? આપણે આઝાદીનો રથ કઇ તરફ હાંકી રહ્યા છીએ? ઇંગ્લેંડ અને પશ્ચિમના દેશોનો રસપ્રદ ઇતિહાસ અને ભારતની ગુમરાહ પ્રજા સાથે સરખામણી. @16.00Min. અમેરિકાની સમૃદ્ધિનું મૂળ શું? @26.45Min. ગાંધીજી આફ્રિકાથી આવ્યા.   @27.50min. આજસુધીના ઇતિહાસમાં આટલું નિર્મળ ચરિત્ર, આટલી નિસ્પ્રિહતા, આટલી શસ્ત્ર વિનાની નિર્ભયતા અને આટલી ઊંડી મુત્સદ્દિગીરી આખા ઇતિહાસમાં મને કોઇ જગ્યાએ દેખાતી નથી.

@Begin. હિંદુ પ્રજા હિંસાવાદી કે અહિંસાવાદી નથી પરંતુ વાસ્તવવાદી છે, કારણકે આપણા દરેક દેવ-દેવી પાસે અન્યાય સામે લડવા કોઇ ને કોઇ પ્રકારનું શસ્ત્ર હાથમાં છે. @3.45Min. ઇદી અમીનનો હિંસાવાદ. સરદાર વાસ્તવવાદી છે એટલે બે-અઢી વર્ષના ગાળામાં દેશના ઘણા કામો કરી શક્યા. @10.00min. ગાંધીજી સફળ કેમ થયા? @12.00Min. આખી દુનિયામાં ત્રણ પ્રકારના રાષ્ટ્રો, ધર્મ પ્રધાન, ડિક્ટેટર અને ધર્મ નિર્પેક્ષ. ધર્મ પ્રધાન રાષ્ટ્રની હાલત ખરાબમાં ખરાબ હોય છે. 35.00Min. ગાંધી ગીત – મારું જીવન તે મારી વાણી, જારે ઝંડા જા, વંદે માતરમ
 


to download ‘right-click’ on the link and select ‘save-link-as’
[list type=”arrow2″]
ગાંધી અને સરદાર
[/list]