સંત ચરિત્ર (૬)

[ સંત ચરિત્ર અંતર્ગત માણીએ સંત જ્ઞાનેશ્વર, ગોસ્વામી શ્રી તુલસીદાસ, સંત શ્રી તુકારામ]

 

સંત જ્ઞાનેશ્વર ચરિત્ર

listen – Side B
@60.05min. ફિલ્મી ગીત જ્યોત સે જ્યોત જગતે ચાલો – શ્રી મુકેશ

 

ગોસ્વામી શ્રી તુલસીદાસ મહારાજ ચરિત્ર

listen – Side A
@44.50min. મન પછતૈં હૈં, અવસર બીતે (વિનય પત્રિકા), શ્રી પુરુષોત્તમદાસ જલોટા

(more…)